Op deze pagina wil ik proberen om de resultaten van onderzoeken en studies, die overal ter wereld worden gedaan, op het gebied van gezondheid, massage, voetreflex en reiki, te beschrijven. Voor zover als mogelijk zijn de artikelen op juistheid gekontroleerd, wat echter geen garantie kan bieden dat er geen fouten in zitten.
Mocht iemand tips hebben voor deze of een van de andere pagina's verneem ik dat graag.

Massage en kanker

U toont genegenheid door iemand aan te halen te knuffelen en te aaien. Maar deze handelingen blijken ook andere goede effecten te hebben.
De Amerikaanse arts Ashley Montagu spoot ratten in met kankercellen. 90% van de dieren was binnen twee maanden dood. Met de dieren die in leven waren gebleven, hadden de verzorgers gespeeld en geknuffeld. De ratten waren door de aanrakingen immuun voor kanker.
"Wat opgaat voor dieren gaat ook op voor mensen", aldus drs. Pieter Langedijk, klinisch en onderwijspsycholoog en schrijver van ruim dertig boeken.
De aanrakingen stimuleren de zenuwcellen in de huid, die verbonden zijn met alle organen en de hersenen. Hierdoor neemt de weerstand tegen ziekten toe.
Bovendien zijn mensen die als baby veel zijn aangeraakt, ook minder vaak ziek. Zij hebben een grotere afweer tegen infectieziekten en hun motoriek is beter.
Hieruit zouden we de conclusie kunnen trekken dat regelmatig een goede massage zou kunnen helpen tegen meer dan alleen de gevolgen van overmatig sporten en stress.
Als we de uitslag van bovenstaand onderzoek korrekt lezen, zou massage zelfs in de strijd tegen kanker kunnen worden ingezet.

Cholesterol

Uit een onderzoek, verricht aan de Ohio-universiteit, blijkt regelmatige massage ook een positief effect te hebben op het cholesterolgehalte in hart en bloedvaten.
Een groep konijnen kreeg voedsel met een hoog cholesterolgehalte, een andere groep kreeg normaal voedsel. Na een paar weken werden de konijnen gedood om het effect na te gaan. Bij een aantal was de negatieve invloed zichtbaar, terwijl bij andere dieren die invloed 60% lager was.
Bij onderzoek bleek, dat de groep konijnen, die minder last hadden van het cholesterolrijke voedsel, regelmatig door hun verzorgers uit het hok gehaald en geknuffeld en geaaid werden. Bij herhaling van de proef kreeg men telkens het zelfde positieve resultaat. Konklusie was dan ook, dat regelmatig strelen en masseren, ook helpt in de strijd tegen een belangrijke bron was stress en gezondheidsproblemen nl. : overgewicht en hart- en vaatziekten.

Spreuk uit het Sanskriet:
Kijk naar deze dag,
want gisteren is maar een droom,
en morgen slechts een visioen,maar een goed geleefd heden maakt elk gisteren tot een droom van geluk,
en elk morgen tot een visioen van hoop.
Kijk daarom goed naar deze dag.

onderstaande foto's heb ik begin 2006 gemaakt.
Hoe en wat is me nog niet helemaal duidelijk.
Wel weet ik dat het maken van deze foto's een bizonder fijn en vredig gevoel gaf.
Dit zijn er een paar uit een serie van tientallen.

Selenium en aids.

De briljante Canadese profesor Harold Foster is hoogleraar in de geografie en zijn tijd ver vooruit. Hij is al zijn hele professionele leven bezig met onderzoek naar het verband tussen bepaalde ziekten en plek van wonen. Op een congres in 2002vertelde hij dat in landen als Zuid-Afrika, Swaziland, Oeganda, Zambia en Botswana, waar aids nu doodsoorzaak nummer 1 is, de bevolking weinig selenium binnenkrijgt. De bodem in deze landen is vaak arm aan selenium. De situatie in Senegal staat als enig Afrikaans land hiermee in schril kontrast. De bodem is er rijk aan selinium en de bevolking krijgt van dit mineraal navenant veel binnen. En ondanks dat het geslachtsverkeer van Senegalezen meestal onbeschermd is, komt Aids in dit land opmerkelijk weinig voor. In de hoofdstad Dakar is slechts een half procent van de vrouwen die zwangerschapsklinieken bezoeken besmet met HIV
Ook in Finland waar selenium al meer dan twintig jaar wordt teogevoegd aan de kunstmest en de seleniuminname daardoor erg groot is, komen HIV-infecties vijftig procent minder voor dan in de omliggende scandinavische landen.

Foster heeft een onderzoek gepubliceerd in een tooaangevend medisch tijdschrift. (Archives of Internal Medicine 2007; 167:148-154) waaruit blijkt dat supletie van 200mcg selenium per dag het Aidsvirus in toom houdt. In dit dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoek werd gekeken naar het effect op deHIV1 virale belasting en de CD4-telling na een behandeling van negen maanden. Het onderzoek werd uitgevoerd door dr. Barry Hurwitz van de University of Miami.
Hij nam waar dat hoe hoger de seleniumspiegel was in het bloed, hoe lager de virale belasting en hoe groter de toename van de van de CD4-telling. Volgens hem is de selenium suppletie een eenvoudige, goedkope en veilige therapeutische maatregel bij HIV.
Zie ook het Ortho-dossier AIDS:
www.orthoeurope.com/ortho/dossier/AIDS

Vitamine C en kanker

Hoeveel mensen weten waarvoor vitamine D3 goed is? Waarschijnlijk maar weing. Maar vraag je mensen naar vitamine C dan zullen de meeste direct roepen "goed tegen verkoudheid en griep". We weten dus allemaal dat vitamine C ons immuunsysteem helpt in de strijd tegen virussen en bacterieŽn De meeste mensenweten dat vitamineC tevinden is in sinaasappels en kiwi's, maar wist u dat vitamine Cniet te vinden is in het menselijk lichaam? We weten allemaal wel dat in de zon vertoeven goed is zolang je het maar niet overdrijft. Met goed bedoel ikdat het lichaamvitamine D aanmaakt, een vitamine die we in de winter vaak te kort komen en dat is de reden waarom veel mensendepressief zijn. Maar ons lichaam kan geen vitamine C aanmaken. Of je nu een paard hebt, een hond, een kat en een eekhoorn, deze dieren maken allemaal hun eigen vitamine C aan. Een hond maakt tijdens een ziekte of stress zelfs tot wel14.000 milligram aan vitamine C aan. Hier is een duidelijk verband tussen wat we al wisten: vitamine C helpt in de strijd tegen virussen en bacterie. In recente studies in Amerika is gebleken dat vitamine c in hoge concentraties via een infuus toegediend, kanker voor99% vernietigd zonder ook maar een negatieve bijwerking voor de patiŽnt. Waarom liggen er dan nog steeds mensen aan zwaar giftige chemokuren? Het antwoord is even simpel als pijnlijk: Aan chemokuren worden enorme bedragen verdient (tot wel 3000% winst), een vitamine C kuur brengt aan de andere kant vrijwel niets op!

Bron: www.eqgen.nl/html/gezondheid_vitamine_c.html